Skip to content

Projektowanie:

Instalacji wentylacji i klimatyzacji
Instalacji ogrzewczych i chłodniczych
Instalacji i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
Technologii kotłowni i węzłów cieplnych

engineering wallpaper 22 1

Projektowanie w technologii BIM.

Optymalizacja projektów pod względem kosztów.
Analiza założeń technicznych i ekonomicznych dla projektowanych inwestycji.
Kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej

Udzielamy fachowych porad.
Wykonujemy autorski nadzór.
Świadczymy usługi projektowe na najwyższym poziomie.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu uzgodnień formalno-prawnych z urzędami i instytucjami w celu uzyskania opinii i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji.

bim22

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl