Horyzont Praga

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. M. Rodziewiczówny

INWESTOR:

Cordia Polska Sp. z o.o.

ARCHITEKTURA:

Latergrupa Architekci

DANE OBIEKTU:

  • PUM: 9 750 m2
  • Ilość lokali: 164
  • Kondygnacje nadziemne: 18
  • Kondygnacje podziemne: 2

ZAKRES PRAC:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja oddymiania
  • Instalacja centralnego ogrzewania
  • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
  • Instalacja hydrantowa wraz z hydrofornią
  • Technologia węzła ciepła

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl