Rurociąg wody przemysłowej Ciech Soda Polska S.A.

LOKALIZACJA:

Inowrocław

INWESTOR:

Soda Polska Ciech S.A.

DANE OBIEKTU:

Zakład chemiczny: produkcja sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej
Przepływ wody technologicznej (surowej) 1600 m3/h

ZAKRES PRAC:

Wielobranżowa dokumentacja projektowa: projekt koncepcyjni, budowlany, wykonawczy wraz uzyskaniem decyzji i opinii umożliwiających realizację Inwestycji polegającej na budowie rurociągów wody technologicznej:

  • Rurociągu stalowego DN800 na odcinku: Stacji Zasuw ST1 – budynek Stacji Podgrzewu
  • Rurociągu preizolowanego DN800 w płaszczu PEHD na odcinku: Stacja Podgrzewu – budynek DEMI
  • Rurociąg stalowego DN350 na odcinku pomiędzy rurociągiem DN800 przed Stacją Podgrzewu a budynkiem Pompowni Pożarowej

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl