EW SOLINA

LOKALIZACJA:

Oddział Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce

INWESTOR:

PGE Energia Odnawialna S.A.

DANE OBIEKTU:

Typ obiektu: Elektrownia wodna
Typ: Szczytowo-pompowa
Moc zainstalowana: 198,66 MW
Ilość hydrozespołów: 4

ZAKRES PRAC:

Dokumentacja sprężarkowni wraz z instalacjami sprężonego powietrza doprowadzającego powietrze o ciśnieniu 10 bar do komór wirników, kompensatorów oraz układów hamulcowych, układów napowietrzania komór wirników turbin klasycznych i układów sterowania żaluzjami w szachcie generatorów wszystkich hydrozespołów.

  • Wielowariantowa koncepcja techniczna układu sprężonego powietrza
  • Wielobranżowy projekt modernizacji układu sprężonego powietrza
  • Projekt wizualizacji w systemie sterowania nadrzędnego EW Solina

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl