EW SOLINA

LOKALIZACJA:

Oddział Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce

INWESTOR:

PGE Energia Odnawialna S.A.

DANE OBIEKTU:

Typ obiektu: Elektrownia wodna
Typ: Szczytowo-pompowa
Moc zainstalowana: 198,66 MW
Ilość hydrozespołów: 4

ZAKRES PRAC:

Dokumentacja sprężarkowni wraz z instalacjami sprężonego powietrza doprowadzającego powietrze o ciśnieniu 10 bar do komór wirników, kompensatorów oraz układów hamulcowych, układów napowietrzania komór wirników turbin klasycznych i układów sterowania żaluzjami w szachcie generatorów wszystkich hydrozespołów.

  • Wielowariantowa koncepcja techniczna układu sprężonego powietrza
  • Wielobranżowy projekt modernizacji układu sprężonego powietrza
  • Projekt wizualizacji w systemie sterowania nadrzędnego EW Solina


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl