Elektrownia Enea Wytwarzanie

LOKALIZACJA:

Kozienice, Świerże Górne

INWESTOR:

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

DANE OBIEKTU:

Długość projektowanych rurociągów: 4500m

ZAKRES PRAC:

Dokumentacja modernizacji zakładowej sieci ppoż. na terenie ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., w Świerżach Górnych, w ramach proj. INW. I9040M0078

  • Projekt instalacji wody zmywnej dla galerii poziomych nawęglania, wieży przesypowych, mostów skośnych bloków 200MW i 500MW oraz kotłowni bloków 1-10
  • Projekt instalacji chłodzenia łożysk wentylatorów WPK
    na blokach nr 2, 6 i 7
  • Projekt instalacji wody zmywnej magazynu MO8,
  • Projekt stanowiska pompowego na potrzeby mycia absorberów instalacji IOS I ÷ IOS IV,
  • Projekt komór wodociągowych wody ppoż. wraz z zaworami odcinającymi i regulatorami ciśnienia na rurociągach sieci ppoż. z bloku nr 11
  • Projekt rurociągów wody ppoż. w rejonie stacji DEMI i firmy ELBUD
  • Projekt rurociągu zasilającego w wodę zmywną magazyn gipsu i zbiorniki retencyjne popiołu


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl