Atrium Skorosze

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Dzieci Warszawy

INWESTOR:

LW Development Sp. z o.o.
Spółka komandytowa

ARCHITEKTURA:

A1 Architekci

DANE OBIEKTU:

 • Kondygnacje nadziemne: 4
 • Kondygnacje podziemne: 1
 • Powierzchnia całkowita nadziemna: 11 696 m2
 • Lokale mieszkalne: 142

ZAKRES PRAC:

 • Instalacja wentylacji mechanicznej
 • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
 • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Instalacja oddymiania
 • Technologia i automatyka węzła ciepła
 • Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej
 • Układ zagospodarowania wody opadowej
 • Operat wodnoprawny (układ rozsączania)

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl