Active City I

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Instalatorów

INWESTOR:

Longbridge Instalatorów Sp. z o .o.

ARCHITEKTURA:

Kaps Architekci

DANE OBIEKTU:

 • PUM: 11 600 m2
 • Kondygnacje nadziemne: 7
 • Kondygnacje podziemne: 1
 • Lokale mieszkalne: 212
 • Lokale handlowo-usługowe: 5
 • Miejsca parkingowe: 230

ZAKRES PRAC:

 • Instalacja wentylacji mechanicznej
 • Instalacja oddymiania
 • Instalacja ogrzewania
 • Technologia i automatyka węzła ciepła
 • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl