Ząbki, Batorego

LOKALIZACJA:

Ząbki, ul. Batorego

INWESTOR:

BUD – DOM Sp. z o.o.

ARCHITEKTURA:

AGK Architekci

DANE OBIEKTU:

 • Powierzchnia całkowita: 17 000 m2
 • Ilość lokali mieszkalnych: 237
 • Ilość lokali usługowych: 15
 • Kondygnacje nadziemne: 10
 • Kondygnacje podziemne: 2

ZAKRES PRAC:

 • Instalacja wentylacji mechanicznej
 • Instalacja oddymiania
 • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
 • Technologia kotłowni gazowej
 • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl