Ząbki, Batorego

LOKALIZACJA:

Ząbki, ul. Batorego

INWESTOR:

BUD – DOM Sp. z o.o.

ARCHITEKTURA:

AGK Architekci

DANE OBIEKTU:

 • Powierzchnia całkowita: 17 000 m2
 • Ilość lokali mieszkalnych: 237
 • Ilość lokali usługowych: 15
 • Kondygnacje nadziemne: 10
 • Kondygnacje podziemne: 2

ZAKRES PRAC:

 • Instalacja wentylacji mechanicznej
 • Instalacja oddymiania
 • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
 • Technologia kotłowni gazowej
 • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl