WZL 2

LOKALIZACJA:

Bydgoszcz, ul. Szubińska

INWESTOR:

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A.
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

DANE OBIEKTU:

Budynek Galwanizerni
-Powierzchnia użytkowa 3900m2

Budynek Energetyczny
-Powierzchnia użytkowa 300m2

ZAKRES PRAC

 • Instalacja wentylacji linii technologicznej (2 x 55000 m3/h)
 • Instalacja wentylacji akumulatorowni (29 100m3/h)
 • Instalacja skruberów centralnych (2 x 67000 m3/h)
 • Instalacja skrubera hali cyjanków (4060 m3/h)
 • Instalacja odzysku ciepła z układu sprężarek
 • Instalacja odzysku ciepła z układu skruberów (962 kW)
 • Technologia i automatyka węzła ciepła (1425 kW)
 • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
 • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 • Konstrukcje wsporcze i fundamenty
 • Instalacje elektrycznej i siłowe
 • Instalacja automatyki i sterowania

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl