WZL 2

LOKALIZACJA:

Bydgoszcz, ul. Szubińska

INWESTOR:

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A.
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

DANE OBIEKTU:

Budynek Galwanizerni
-Powierzchnia użytkowa 3900m2

Budynek Energetyczny
-Powierzchnia użytkowa 300m2

ZAKRES PRAC

 • Instalacja wentylacji linii technologicznej (2 x 55000 m3/h)
 • Instalacja wentylacji akumulatorowni (29 100m3/h)
 • Instalacja skruberów centralnych (2 x 67000 m3/h)
 • Instalacja skrubera hali cyjanków (4060 m3/h)
 • Instalacja odzysku ciepła z układu sprężarek
 • Instalacja odzysku ciepła z układu skruberów (962 kW)
 • Technologia i automatyka węzła ciepła (1425 kW)
 • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
 • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 • Konstrukcje wsporcze i fundamenty
 • Instalacje elektrycznej i siłowe
 • Instalacja automatyki i sterowania


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl