Warszawa Przy Parku

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Przy Parku

INWESTOR:

Dom Development

ARCHITEKTURA:

Latergrupa Architekci

DANE OBIEKTU:

  • Kondygnacje nadziemne: 4
  • Kondygnacje podziemne: 1
  • Lokale mieszkalne: 46

ZAKRES PRAC

  • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych
  • Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
  • Technologia kotłowni gazowej

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl