Strzelnica U27

LOKALIZACJA:

Ołtarzew, ul. Umiastowska

INWESTOR:

Prywatny

ARCHITEKTURA:

Jednacz Architekci

DANE OBIEKTU:

  • Powierzchnia:  1 100m2

ZAKRES PRAC

  • Instalacja wentylacji mechanicznej (29 000m3/h)
  • Instalacja klimatyzacji komfortu
  • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
  • Kotłownia gazowa (200kW)
  • Instalacje wod-kan, gaz


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl