Strzelecka 13

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Strzelecka 13

INWESTOR:

KROPKA BIS Sp. z o.o. Dusza Pragi S.K.A.

ARCHITEKTURA:

Artur Mateńko, Marek Szaniawski

DANE OBIEKTU:

  • Powierzchnia całkowita: 5000 m2
  • PUM: 3500 m2
  • Lokale mieszkalne: 84

ZAKRES PRAC:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja centralnego ogrzewania
  • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej
  • Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl