Sprawna 33

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Sprawnej 33

INWESTOR:

MY Development S.A.

ARCHITEKTURA:

KAPE S.A.

DANE OBIEKTU:

 • Powierzchnia całkowita: 9100 m2
 • PU: 7680m2
 • PUM: 4560 m2
 • Lokale mieszkalne: 91
 • Budynek w standardzie niskoenergetycznym NF40

ZAKRES PRAC:

 • Instalacja wentylacji mechanicznej
 • Instalacja ogrzewania
 • Technologia kotłowni gazowej
 • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Instalacja oddymiania garaży
 • Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl