Siarkopol S.A.

LOKALIZACJA:

Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Dobrowie

INWESTOR:

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

DANE OBIEKTU:

Zakład prowadzący kopalniane wydobycie siarki

ZAKRES PRAC:

Dokumentacji technicznej rurociągów wody na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie.

  • Rurociąg wody zasilającej z pompowni w Rytwinach do basenu BI
  • Rurociąg wody UW- SUW – Pompownia
  • Rurociąg wody UW – SUW – Basen p.poż.
  • Rurociąg wody pitnej do budynku Pompowni i budynku Sterowni
  • Rurociąg wody ppoż. do budynku Zakładowej Służby Ratowniczej
  • Rurociąg wody chłodzącej i wody przemysłowej
  • Rurociąg wody chłodzącej – obejście chłodni wentylatorowych


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl