Rozbudowa zakładu Paroc

LOKALIZACJA:

Trzemeszno

INWESTOR:

Paroc Polska Sp. z o.o.

ARCHITEKTURA:

Sweco Engineering

DANE OBIEKTU:

Rozbudowa zakładu Paroc w Trzemesznie związana z instalacją linii produkcyjnej L6

 • Powierzchnia terenu inwestycji: 16 ha
 • Powierzchnia zabudowy projektowanej: 25 980m2
 • Powierzchnia zabudowy istniejącej: 46 685 m2
 • Powierzchnia zabudowy i placów składowania: 149 800m2

ZAKRES PRAC

 • Instalacja klimatyzacji
 • Instalacja wentylacji mechanicznej
 • Instalacja oddymiania
 • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
 • Instalacja odzysku ciepła z układów technologii
 • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 • Sieć i instalacja wody p.poż
 • Technologia i automatyka węzła ciepła
 • Technologia sprężarkowni
 • Pompownie wody opadowej
 • Sieci i przyłącza wod-kan
 • Sieć drenażowa
 • Przebudowa sieci gazowej

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl