Riviera Marymont

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Zabłocińska

INWESTOR:

modernBau Rakowski, Mikołajczyk Sp.J.

ARCHITEKTURA:

SIGR Architekci

DANE OBIEKTU:

Powierzchnia: 1 200 m2
PUM: 780 m2

ZAKRES PRAC:

Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja ogrzewania
Technologia kotłowni gazowej
Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl