Przedszkole w Widawie

LOKALIZACJA:

Widawa, ul. Nowy Rynek

INWESTOR:

Gmina Widawa

ARCHITEKTURA:

KAPE S.A.

DANE OBIEKTU:

  • Budynek przedszkola w Widawie
  • Powierzchnia całkowita: 1 200 m2
  • Ilość dzieci: 125 os.
  • Budynek w standardzie niskoenergetycznym: program Lemur

ZAKRES PRAC:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja kolektorów solarnych
  • Instalacje wod-kan
  • Technologia pompy ciepła powietrze/glikol
  • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
  • Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl