Przedszkole w Widawie

LOKALIZACJA:

Widawa, ul. Nowy Rynek

INWESTOR:

Gmina Widawa

ARCHITEKTURA:

KAPE S.A.

DANE OBIEKTU:

  • Budynek przedszkola w Widawie
  • Powierzchnia całkowita: 1 200 m2
  • Ilość dzieci: 125 os.
  • Budynek w standardzie niskoenergetycznym: program Lemur

ZAKRES PRAC:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja kolektorów solarnych
  • Instalacje wod-kan
  • Technologia pompy ciepła powietrze/glikol
  • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
  • Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl