Nastawnia DIR w Elektrowni Kozienice

LOKALIZACJA:

Kozienice, Świerże Górne

INWESTOR:

Elektrownia „Kozienice” S.A.

DANE OBIEKTU:

Modernizacja instalacji w pomieszczeniach nastawni DIR

ZAKRES PRAC:

  • Instalacja wentylacji i klimatyzacji
  • Instalacja wodociągowa
  • Instalacja zasilania elektrycznego
  • Instalacja automatyki i sterowania
  • Konstrukcje wsporcze


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl