Ministerstwo Środowiska

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Wawelska

INWESTOR:

Ministerstwo Środowiska

DANE OBIEKTU:

 • Powierzchnia użytkowa: 24 000 m2
 • Kubatura: 109 000 m3
 • Powierzchnia zabudowy: 4 315 m2
 • Liczba kondygnacji nadziemnych: 7
 • Liczba kondygnacji podziemnych: 1

ZAKRES PRAC

 • Instalacja wentylacji mechanicznej (13 układów, 55 000m3/h)
 • Instalacja ciepła technologicznego (225 kW)
 • Instalacja wody lodowej (350 kW)
 • Instalacja klimatyzacji komfortu ( VRV, 700kW)
 • Instalacja solarna
 • Technologia i automatyka węzła ciepła (1400kW)


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl