IOS I SCR w Elektrociepłowni Ciech Soda Polska S.A. Inowrocław

LOKALIZACJA:

Inowrocław

INWESTOR:

Soda Polska Ciech S.A.

ARCHITEKTURA:

Sweco Engineering

DANE OBIEKTU:

Instalacja odsiarczania oraz odazotowania spalin dla 4 kotłów OP-110 w Elektrociepłowni Ciech Soda Polska S.A. w Inowrocławiu

ZAKRES PRAC

  • Instalacja klimatyzacji pomieszczeń nastawni/rozdzielni
  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
  • Technologia i automatyka węzła ciepła
  • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
  • Instalacja hydrantowa


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl