HNW Center

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Owsiana

INWESTOR:

HNW Sp. z o.o.

ARCHITEKTURA:

Portal

DANE OBIEKTU:

  • Powierzchnia całkowita: 1866 m2
  • Kondygnacje nadziemne: 5

ZAKRES PRAC:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • Instalacja wody lodowej
  • Technologii kotłowni gazowej i pompy ciepła
  • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
  • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • Przyłącze i instalacja gazowa


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl