CEZ Skawina S.A. 

LOKALIZACJA:

Elektrownia CEZ Skawina S.A.

INWESTOR:

CEZ Skawina S.A.

DANE OBIEKTU:

Turbosprężarka powietrza: moc 800kW, wydajność 10 000 m3/h (6bar)
Osuszacz bębnowy: moc 54kW, wydajność V=15 000 m3/h
Instalacja chłodzenia: Qch= 1152kW

ZAKRES PRAC:

Dokumentacja techniczna montażu i podłączenia turbosprężarki w budynku Hali Sprężarek na terenie Elektrowni CEZ Skawina.

  • Dokumentacja montażu turbosprężarki ZH 800
  • Dokumentacja montażu osuszacza bębnowego ND4000
  • Projekt instalacji chłodzenia sprężarki i osuszacza: Qch=1152kW

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl