Budynek Warszawa, ul. Nowy Służewiec

LOKALIZACJA:

BUGAS S.C.

DANE OBIEKTU:

Powierzchnia całkowita: 1 150 m2

ARCHITEKTURA:

Jednacz Architekci

ZAKRES PRAC:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
  • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • Kotłownia i instalacja gazowa
  • Instalacja hydrantowa wraz z pompownią


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl