Budynek biurowy

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Ks. J. Popiełuszki

INWESTOR:

Smart Estate Sp. z o.o.

DANE OBIEKTU:

 • Kondygnacje nadziemne 5
 • Kondygnacje podziemne 2
 • Powierzchnia całkowita 3 285 m2
 • Kubatura 20 552 m3

ZAKRES PRAC

 • Instalacja wentylacji mechanicznej
 • Instalacja klimatyzacji komfortu
 • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
 • Kotłownia i instalacja gazowa
 • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl