Wola Tarasy

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Obozowa

INWESTOR:

BPI Obozowa sp. z o.o.

ARCHITEKTURA:

PPFP Architekci

DANE OBIEKTU:

  • Powierzchnia całkowita: 18 658 m2
  • PUM: 7452,23 m2
  • PUU: 1641,26 m2
  • Ilość lokali: 159
  • Kubatura : 62 633 m3

ZAKRES PRAC:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
  • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl