Villa Saska Kępa

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Peszteńska

INWESTOR:

EGRIB Sp. z o.o.

DANE OBIEKTU:

 • PUM: 750 m2
 • Ilość lokali: 8
 • Kondygnacje nadziemne: 3
  Kondygnacje podziemne: 1

ZAKRES PRAC:

 • Instalacja wentylacji mechanicznej
 • Instalacja ogrzewania
 • Technologia kotłowni gazowej
 • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
 • Instalacja hydrantowa wraz z hydrofornią
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl