Techniprot

LOKALIZACJA:

ul. Komorowska, Pruszków

INWESTOR:

TECHNIPROT.

ARCHITEKTURA:

MJS Studio

DANE OBIEKTU:

  • Funkcja: produkcyjno-magazynowa
  • Powierzchnia części produkcyjnej: 1200m2
  • Powierzchnia części biurowej: 300m2

ZAKRES PRAC:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
  • Instalacja gazowa
  • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
  • Instalacja kanalizacji technologicznej
  • Instalacja hydrantowa
  • Technologia kotłowni gazowej (240kW)


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl