Stacja Postojowa Warszawa Grochów

LOKALIZACJA:

Warszawa, Grochów

INWESTOR:

PKP Intercity S.A.

DANE OBIEKTU:

  • Przebudowa infrastruktury wodociągowej i sprężonego powietrza na terenie Stacji Postojowej PKP Intercity Warszawa Grochów
  • Powierzchnia terenu inwestycji: 64 ha
  • Łączna długość torów : 57 km

ZAKRES PRAC

  • Wymiana wodociągu głównego
  • Przebudowa przyłączy wodociągowych od wodociągów do budynków administracyjnych, nastawni, warsztatów
  • Przebudowa przyłączy hydrantowych od wodociągu głównego do hydrantów p.poż. w torach postojowych
  • Wymiana sieci sprężonego powietrza od zbiorników przy stacji sprężarek do studzienki przy Budynku Administracyjnym Zakładu Centralnego
  • Wymiana sieci sprężonego powietrza od zbiornika wyrównawczego do urządzeń do badania hamulców w grupie torów: 101-107.


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl