Sprężarkownia wraz z instalacją sprężonego powietrza

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul.Woronicza

INWESTOR:

MZA Sp z o.o.

DANE OBIEKTU:

Sprężarkownia wraz z instalacjami sprężonego powietrza w zespole hal OC i Myjni autobusów oraz przygotowania zasilenia w sprężone powietrze dla nowoprojektowanej hali OT1, na terenie Oddziału Przewozów WORONICZA R1 przy ul. Woronicza 29 w Warszawie

ZAKRES PRAC

  • Technologia sprężarkowni
  • Instalacja sprężonego powietrza (98 punktów rozbioru powietrza)
  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Konstrukcje wsporcze i fundamenty
  • Instalacje elektryczne i siłowe


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl