Sprężarkownia wraz z instalacją sprężonego powietrza

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul.Woronicza

INWESTOR:

MZA Sp z o.o.

DANE OBIEKTU:

Sprężarkownia wraz z instalacjami sprężonego powietrza w zespole hal OC i Myjni autobusów oraz przygotowania zasilenia w sprężone powietrze dla nowoprojektowanej hali OT1, na terenie Oddziału Przewozów WORONICZA R1 przy ul. Woronicza 29 w Warszawie

ZAKRES PRAC

  • Technologia sprężarkowni
  • Instalacja sprężonego powietrza (98 punktów rozbioru powietrza)
  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Konstrukcje wsporcze i fundamenty
  • Instalacje elektryczne i siłowe

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl