Pomieszczenia UPS na bloku 6 w Elektrowni Kozienice

LOKALIZACJA:

Kozienice, Świerże Górne

INWESTOR:

Elektrownia „Kozienice” S.A.

DANE OBIEKTU:

  • System klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń
  • UPS na bloku 6 Elektrowni Kozienice
  • Układ redundantny: n+1

ZAKRES PRAC

  • Instalacja wentylacji i klimatyzacji
  • Instalacja wodociągowa
  • Instalacja zasilania elektrycznego
  • Instalacja automatyki i sterowania
  • Konstrukcje wsporcze

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl