Pomieszczenia UPS na bloku 6 w Elektrowni Kozienice