Mokotów Villa Nova

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Bluszczańska

INWESTOR:

Aneo Development Sp. z o.o.

ARCHITEKTURA:

GGP Architekci

DANE OBIEKTU:

  • Zespół 14 domów jednorodzinnych
  • Domy o powierzchni od 165 do 207 m2

ZAKRES PRAC:

  • Instalacja ogrzewania
  • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej
  • Instalacja wody szarej
  • Kotłownie gazowe
  • Instalacja gazu


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl