Mint City

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Budowlana

INWESTOR:

Budowlana Oziębło Sp. K.

ARCHITEKTURA:

KAPS Architekci

DANE OBIEKTU:

 • PUM: 4 965 m2
 • Ilość lokali: 74
 • Lokale handlowo-usługowe: 7
 • Kondygnacje nadziemne: 8

ZAKRES PRAC:

 • Instalacja wentylacji mechanicznej
 • Instalacja oddymiania
 • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
 • Technologia i automatyka węzła ciepła
 • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl