Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

LOKALIZACJA:

BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW

INWESTOR:

„ŁĘCZYŃSKA ENERGETYKA” Sp. z o.o.

DANE OBIEKTU:

Łaźnia kopalni Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

ZAKRES PRAC:

Dokumentacja projektowa w zakresie technologii i automatyki węzła ciepła obsługującego łaźnie kopalni Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

  • Zapotrzebowanie ciepła dla c.o. Q c.o. = 600 kW
  • Zapotrzebowanie ciepła dla c.w.u Q c.w.max = 600 kW
  • Zapotrzebowanie ciepła dla wentylacji Q w = 300 kW
  • Zapotrzebowanie ciepła dla c.t. Q c.t. = 300 kW
  • Pojemność układu zasobników c.w.u. V=35m3

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl