IOS w Elektrociepłowni Ciech Soda Polska S.A. Janikowo

LOKALIZACJA:

Inowrocław

INWESTOR:

Soda Polska Ciech S.A.

ARCHITEKTURA:

Sweco Engineering

DANE OBIEKTU:

Instalacja odsiarczania spalin dla 2 kotłów OP-140 Elektrociepłowni Ciech Soda Polska S.A. w Janikowie

ZAKRES PRAC

  • Instalacja klimatyzacji pomieszczeń nastawni/rozdzielni
  • Instalacja klimatyzacji pomieszczeń nastawni/rozdzielni
  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
  • Technologia i automatyka węzła ciepła
  • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
  • Instalacja hydrantowa

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl