Elektrociepłownia na biomasę

LOKALIZACJA:

Sokółka

INWESTOR:

EC EKO Sp. z o.o.

DANE OBIEKTU:

 • Blok energetyczny na biomasę o mocy elektrycznej 5 MWe i mocy cieplnej 10 MWt
 • Kocioł parowy opalany biomasą o wydajności 23 t/h
 • Turbozespół upustowo-kondensacyjny o mocy elektrycznej ok. 5,6 MWe
 • Układ parowy o znamionowej mocy cieplnej ok. 10 MWt

ZAKRES PRAC

 • Instalacja wentylacji mechanicznej,
 • Instalacja klimatyzacji nastawni i rozdzielni
 • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego,
 • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji,
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • Instalacja i sieć wodna przeciwpożarowa,
 • Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
 • Odwodnienie terenu i placu składowania opału


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl