Elektrociepłownia na biomasę

LOKALIZACJA:

Sokółka

INWESTOR:

EC EKO Sp. z o.o.

DANE OBIEKTU:

 • Blok energetyczny na biomasę o mocy elektrycznej 5 MWe i mocy cieplnej 10 MWt
 • Kocioł parowy opalany biomasą o wydajności 23 t/h
 • Turbozespół upustowo-kondensacyjny o mocy elektrycznej ok. 5,6 MWe
 • Układ parowy o znamionowej mocy cieplnej ok. 10 MWt

ZAKRES PRAC

 • Instalacja wentylacji mechanicznej,
 • Instalacja klimatyzacji nastawni i rozdzielni
 • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego,
 • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji,
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • Instalacja i sieć wodna przeciwpożarowa,
 • Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
 • Odwodnienie terenu i placu składowania opału

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl