BoutiQ Park

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Szczęśliwicka

INWESTOR:

Longbridge Eden Sp. z o .o.

ARCHITEKTURA:

KAPS Architekci

DANE OBIEKTU:

PUM: 5 500 m2

ZAKRES PRAC:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja oddymiania
  • Instalacja ogrzewania
  • Technologia i automatyka węzła ciepła
  • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel.: (22) 378 12 85
biuro@biprojekt.com.pl