BoutiQ Park

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Szczęśliwicka

INWESTOR:

Longbridge Eden Sp. z o .o.

ARCHITEKTURA:

KAPS Architekci

DANE OBIEKTU:

PUM: 5 500 m2

ZAKRES PRAC:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja oddymiania
  • Instalacja ogrzewania
  • Technologia i automatyka węzła ciepła
  • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl