Blok gazowo parowy – Elektrociepłownia Gorzów

LOKALIZACJA:

Gorzów Wielkopolski, ul. Energetyków 6

INWESTOR:

PGE GIEK S.A.

ARCHITEKTURA:

Sweco Engineering

DANE OBIEKTU:

Blok energetyczny gazowo- parowy o mocy netto 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych

 • dwie turbiny gazowe SGT-800 (TG11 i TG12) o mocy elektrycznej 50,5 MW każda
 • dwa kotły odzysknicowe (HRSG-11 i HRSG-12)
  turbina parowa SST-400 (T10) o mocy elektrycznej 42 MW

ZAKRES PRAC

 • Instalacja wentylacji mechanicznej,
 • Instalacja klimatyzacji nastawni i rozdzielni
 • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego,
 • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji,
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • Instalacja i sieć wodna przeciwpożarowa,
 • Technologia i automatyka węzła ciepła

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl