Techniprot

LOKALIZACJA:

ul. Komorowska, Pruszków

INWESTOR:

TECHNIPROT.

ARCHITEKTURA:

MJS Studio

DANE OBIEKTU:

  • Funkcja: produkcyjno-magazynowa
  • Powierzchnia części produkcyjnej: 1200m2
  • Powierzchnia części biurowej: 300m2

ZAKRES PRAC:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
  • Instalacja gazowa
  • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
  • Instalacja kanalizacji technologicznej
  • Instalacja hydrantowa
  • Technologia kotłowni gazowej (240kW)

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl