Strzelnica U27

LOKALIZACJA:

Ołtarzew, ul. Umiastowska

INWESTOR:

Prywatny

ARCHITEKTURA:

Jednacz Architekci

DANE OBIEKTU:

  • Powierzchnia:  1 100m2

ZAKRES PRAC

  • Instalacja wentylacji mechanicznej (29 000m3/h)
  • Instalacja klimatyzacji komfortu
  • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
  • Kotłownia gazowa (200kW)
  • Instalacje wod-kan, gaz

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl