Sortownia „Goźlin Sad”

LOKALIZACJA:

Goźlin, gm. Wilga

INWESTOR:

Goźlin Sad Sp. z o.o.

DANE OBIEKTU:

  • Hala sortowniczo-przechowalnicza wraz z budynkiem socjalno-biurowym
  • Powierzchnia hali: 4 200 m2
  • Powierzchnia części biurowej: 260 m2

ZAKRES PRAC:

  • Instalacja ogrzewania
  • Instalacja ciepła technologicznego
  • Kotłownia gazowa 340kW

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl