Skip to content

OFERTA

Biuro projektowe BIPROJEKT Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym opracowaniem dokumentacji projektowej i projektowo kosztorysowej w zakresie branży instalacyjno-sanitarnej dla obiektów budownictwa mieszkalnego, przemysłowego, użyteczności publicznej, służby zdrowia i obiektów liniowych. Wykonujemy projekty, zarówno dla nowych inwestycji, jak i rozbudowy, nadbudowy, modernizacje, termomodernizacje i adaptacje istniejących obiektów.

Wykonujemy opracowania projektów technicznych branży sanitarnej w następujących specjalnościach:

 • instalacje wentylacji i klimatyzacji
 • instalacji oddymiania i wentylacji pożarowej
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje ogrzewcze i chłodnicze
 • technologie kotłowni i węzłów cieplnych
 • odnawialne źródła energii (ciepła/chłodu)
 • instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
 • instalacje i przyłącza gazowe
 • sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
 • sieci wodociągowe

Udzielamy również kompleksowych porad związanych z instalacjami sanitarnymi.
Oferujemy konsultacje, doradztwo w zakresie rozwiązań projektowych, optymalizacji projektów pod względem kosztów, weryfikacje i audyty dokumentacji projektowych oraz usługi nadzoru autorskiego.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl