Skip to content

O FIRMIE

BIPROJEKT Sp. z o.o. jest kontynuacją Biura Inżynieryjno-Projektowego BIPROJEKT założonego w 2009 roku przez Pawła Budziaka. Pracownię projektową tworzy zespół inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie inwestycji budowlanych w specjalności instalacyjnej, a w szczególności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wszystkie projekty wykonywane są przez inżynierów z uprawnieniami projektowymi wpisanych na listę członków Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poza ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej poszczególnych projektantów posiadamy rozszerzone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w projektowaniu na sumę gwarancyjną 1 000 000 PLN.

Prowadzimy stałą współpracę z biurami architektonicznymi i branżowymi, m.in. w specjalnościach elektrycznej i konstrukcyjnej, co pozwala na zapewnienie kompleksowej obsługi projektowej.

Wszystkie prace projektowe realizujemy przy zastosowaniu specjalistycznych programów inżynierskich, wspomagających proces tworzenia dokumentacji.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl