Nowa Hala Technologiczna Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul.Kasprzaka 44/52

INWESTOR:

Polska Akademia Nauk

ARCHITEKTURA:

Z3Z Architekci

DANE OBIEKTU:

 • Funkcja: laboratoria
 • Powierzchnia: 2500m2
 • Ilość digestoriów: 40 szt.
 • Laboratoria „clean room”

ZAKRES PRAC

 • Instalacja klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń „clean room”
 • Instalacja wentylacji mechanicznej (42 000m3/h)
 • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego ( 460 kW)
 • Instalacja odzysku ciepła z odciągów laboratoryjnych
 • Instalacja sprężonego powietrza
 • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 • Instalacja kanalizacji technologicznej
 • Instalacja wody lodowej ( 250 kW)
 • Instalacja hydrantowa

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl