Ministerstwo Środowiska

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Wawelska

INWESTOR:

Ministerstwo Środowiska

DANE OBIEKTU:

 • Powierzchnia użytkowa: 24 000 m2
 • Kubatura: 109 000 m3
 • Powierzchnia zabudowy: 4 315 m2
 • Liczba kondygnacji nadziemnych: 7
 • Liczba kondygnacji podziemnych: 1

ZAKRES PRAC

 • Instalacja wentylacji mechanicznej (13 układów, 55 000m3/h)
 • Instalacja ciepła technologicznego (225 kW)
 • Instalacja wody lodowej (350 kW)
 • Instalacja klimatyzacji komfortu ( VRV, 700kW)
 • Instalacja solarna
 • Technologia i automatyka węzła ciepła (1400kW)

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl