Laboratorium Kosmetyczne Floslek

LOKALIZACJA:

Piaseczno, ul. Geodetów

INWESTOR:

Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek Sp.J.

DANE OBIEKTU:

 • Wytwórnia kosmetyków wraz z częścią magazynową
 • Powierzchnia użytkowa: 2 380 m2
 • Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

ZAKRES PRAC:

 • Instalacja wentylacji i klimatyzacji
 • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
 • Instalacja wody lodowej
 • Instalacja próżni
 • Instalacja sprężonego powietrza
 • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej
 • Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl