Forest Ski Hotel & Resort

LOKALIZACJA:

Szklarska Poręba

INWESTOR:

Zdrojowa Invest Sp. z o.o., Holding S.K.A

ARCHITEKTURA:

Grupa 5 Architekci

DANE OBIEKTU:

  • Liczba kondygnacji nadziemnych budynku – 6
  • Liczba kondygnacji podziemnych budynku – 1
  • Liczba pokoi: 104
  • Powierzchnia użytkowa:  5050 m2

ZAKRES PRAC

  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja klimatyzacji komfortu
  • Instalacja wody lodowej
  • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
  • Technologia kotłownia gazowej
  • Instalacja wod-kan, gaz

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl