Dworzec Warszawa Stadion

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Sokola

INWESTOR:

Polskie Koleje Państwowe S.A.

ARCHITEKTURA:

Michał Błaszczyk

DANE OBIEKTU:

  • Powierzchnia: 1 161 m2
  • Wysokość budynku: 8 m
  • Kondygnacje nadziemne: 2
  • Kondygnacje podziemne: 1

ZAKRES PRAC:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja klimatyzacji
  • Instalacja ogrzewania
  • Instalacja klimatyzacji

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl