Budynek Warszawa, ul. Nowy Służewiec

LOKALIZACJA:

BUGAS S.C.

DANE OBIEKTU:

Powierzchnia całkowita: 1 150 m2

ARCHITEKTURA:

Jednacz Architekci

ZAKRES PRAC:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
  • Instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacji
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • Kotłownia i instalacja gazowa
  • Instalacja hydrantowa wraz z pompownią

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl