Budynek Techniczno-Biurowy

LOKALIZACJA:

Łódź, ul. Targowa

INWESTOR:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

ARCHITEKTURA:

22 Architekci

DANE OBIEKTU:

 • Powierzchnia:  4 000m2
 • Kubatura:  16 000m2
 • Powierzchnia serwerowni: 390 m2

ZAKRES PRAC

 • Instalacja wentylacji mechanicznej
 • Instalacja klimatyzacji komfortu
 • Instalacja klimatyzacji precyzyjnej serwerowni (840kW)
 • Instalcja wody lodowej (1400kW)
 • Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego
 • Kotłownia gazowa (1710 kW)
 • Węzeł ciepła (1610 kW)
 • Instalacja wod-kan, gaz
 • Przyłącza wody, gazu, kanalizacji sanitarnej
 • Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu (180m3/h)

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki : 50 000,00 zł
KRS: 0000620200, NIP: 113-291-10-70, REGON: 364578412

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa
tel.: (22) 378 12 89
tel.: (22) 378 12 52
tel. kom.: 790 322 300
biuro@biprojekt.com.pl